1
Quý khách
cần hỗ trợ ?

USDA – Báo cáo Sản lượng Nông sản Thế giới (6/2021)

Ngày 10/6/2021, USDA phát hành báo cáo Sản lượng Nông sản thế giới.

Nội dung

LÚA MÌ

EU: Sản lượng tăng do giá tháng 5 tăng

Sản lượng lúa mì của Liên minh châu Âu (EU, 27 thành viên) ước tính đạt 137,5 triệu tấn, tăng 3,5 triệu tấn so với tháng trước, tăng 11,6 triệu tấn so với năm ngoái và cao hơn 5% so với mức trung bình 5 năm.

Diện tích ước tính đạt 23,9 triệu ha, không đổi so với tháng trước, cao hơn 0,8 triệu ha (3%) so với năm ngoái, nhưng thấp hơn 1% so với mức trung bình 5 năm.

Năng suất ước tính đạt 5,77 tấn / ha, tăng 3% so với tháng trước, tăng 6% so với năm ngoái và so với mức trung bình 5 năm.

Lúa mì thường ra hoa vào cuối tháng 5, nhưng tháng 4 và tháng 5 năm nay mát mẻ hơn bình thường đã làm chậm vụ lúa mì khoảng một tuần. Tuy nhiên, điều kiện mưa và thời tiết mát mẻ vào tháng 5 đã xóa bỏ những lo ngại ngày càng tăng về tình trạng khô hạn trong tháng 4. Chỉ số NDVI mô tả sự tăng vọt về sức sống của thảm thực vật ở các khu vực trồng lúa mì của châu Âu trong tháng Năm.

Những thay đổi lớn nhất của EU trong tháng này bao gồm Đức với mức tăng 1,3 triệu tấn lên 22,9 triệu tấn. Pháp, nhà sản xuất lúa mì lớn nhất của EU, ước tính tăng 0,8 triệu tấn lên 37,5 triệu tấn. Romania, nơi có thời tiết rất thuận lợi, tăng 0,5 triệu tấn lên 9,2 triệu tấn. Những thay đổi đáng chú ý khác bao gồm Lithuania tăng 0,3 triệu tấn lên 4,6 triệu tấn, Ba Lan tăng 0,2 triệu tấn lên 12,0 triệu tấn và Bulgaria tăng 0,2 triệu tấn lên 5,9 triệu tấn.

Ukraine: Thời tiết mùa xuân thuận lợi thúc đẩy triển vọng sản xuất lúa mì

Sản lượng lúa mì của Ukraine cho năm tiếp thị 2021/22 được dự báo là 29,5 triệu tấn, tăng 16% so với năm ngoái, 2% so với tháng trước và 11% so với mức trung bình 5 năm.

Năng suất được dự báo là 4,11 tấn/ha, tăng 11% so với năm ngoái và 2% so với tháng trước.

Diện tích thu hoạch được dự báo là 7,17 triệu ha, tăng 5% so với năm ngoái.

Lúa mì vụ đông chiếm khoảng 97% diện tích lúa mì của Ukraine. Năng suất tăng do thời tiết mùa xuân thuận lợi và cây trồng phát triển đúng tiến độ. Chỉ số NDVI chỉ ra rằng tính đến 1/6 sức sống của cây trồng tốt hơn mức trung bình ở hầu hết các tháp trồng lúa mì vụ đông.

Nga: Lượng mưa mùa xuân trên diện rộng giúp tăng sản lượng

Sản lượng lúa mì của Nga cho năm tiếp thị 2021/22 được dự báo là 86,0 triệu tấn, tăng nhẹ so với năm ngoái và tháng trước, và tăng 11% so với mức trung bình 5 năm. Dự báo bao gồm 64,5 triệu tấn lúa mì vụ đông và 21,5 triệu tấn lúa mì vụ xuân (không bao gồm sản lượng dự báo từ Crimea).

Tổng sản lượng lúa mì được dự báo là 2,94 tấn/ha, giảm 1,4% so với năm ngoái.

Tổng diện tích dự kiến ​​sẽ tăng 2% so với năm ngoái lên 29,3 triệu ha (mha).

Lúa mì mùa đông được trồng ở Nga thường chiếm khoảng 70% sản lượng. Việc trồng cây vào mùa thu đã được hoàn thành đúng thời hạn. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết khô hơn mức trung bình dẫn đến việc thiết lập kém. Tiềm năng tăng trưởng và năng suất lúa mì mùa đông rất dễ bị ảnh hưởng bởi lượng mưa trong các tháng 5 và 6. Thu hoạch lúa mì vụ đông sẽ bắt đầu vào đầu tháng 7 ở các vùng sản xuất phía Nam.

Mặc dù việc gieo hạt lúa mì vụ xuân năm nay bắt đầu hơi muộn do vụ xuân đến muộn, nhưng việc gieo trồng đã hoàn thành đúng thời hạn ở tất cả các vùng sản xuất chính. Lúa mì mùa xuân chủ yếu được trồng ở các vùng giáp biên giới với Kazakhstan: ở các huyện Volga, Ural và Siberi của Nga. Thu hoạch lúa mì mùa xuân sẽ bắt đầu vào cuối tháng 8.


Ngô

Brazil: Hạn hán tiếp tục làm giảm 3% sản lượng cho vụ năm tiếp thị 2020/21

USDA ước tính tổng sản lượng ngô cho năm tiếp thị 2020/21 ở Brazil là 98,5 triệu tấn, thấp hơn 3% so với tháng trước và thấp hơn cùng số lượng so với vụ kỷ lục của năm trước.

Tổng diện tích thu hoạch, cho cả ba vụ ngô, ước tính đạt mức kỷ lục 19,9 triệu ha, tăng 1% so với tháng trước và tăng 1,4 triệu ha (8%) so với diện tích kỷ lục 18,5 triệu ha của năm trước.

Năng suất ước tính đạt 4,96 tấn/ha, thấp hơn khoảng 4% so với tháng trước và thấp hơn 10% so với vụ mùa năm ngoái. Năng suất này thấp hơn 5% so với mức trung bình 5 năm là 5,20 tấn/ha do thời tiết bất lợi ở các vùng sản xuất ngô vụ thứ hai.

Thu hoạch gần như hoàn tất đối với ngô mùa đầu tiên ở mức 84% với một phần nhỏ còn lại ở các bang phía đông bắc và Rio Grande do Sul. Theo CONAB, một cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp Brazil, sản lượng ước tính đạt 24,7 triệu tấn trên diện tích 4,3 triệu ha, tăng 1 triệu tấn so với sản lượng vụ đầu tiên năm ngoái, với năng suất tăng 1% ở mức 6,15 tấn/ha.


Đậu tương

Brazil: Kỷ lục Sản lượng năm tiếp thị 2020/21

Sản lượng đậu tương Brazil cho năm tiếp thị 2020/21 ước tính đạt mức kỷ lục 137,0 triệu tấn, tăng 1,0 triệu tấn (ít hơn 1%) so với tháng trước và 8,5 triệu tấn (7%) so với vụ kỷ lục của mùa trước 128,5 triệu tấn.

Diện tích thu hoạch dự kiến ​​là kỷ lục 38,6 triệu ha, tăng 1,7 triệu ha (5%) so với kỷ lục của mùa trước.

Năng suất ước tính đạt mức kỷ lục 3,55 tấn/ha, tăng gần 1% so với tháng trước, cao hơn 2% so với vụ trước và cao hơn một chút so với xu hướng 10 năm (3,53 tấn/ha).

Việc thu hoạch được hoàn thành ở các vùng sản xuất đậu tương lớn ở miền Trung và miền Nam với chỉ một phần nhỏ thu hoạch còn lại ở Maranhão. Sản lượng gần bằng hoặc cao hơn mùa trước, với một số ngoại lệ ở miền trung tây và nam (Mato Grosso, Paraná) có sản lượng thấp hơn. Mặc dù mùa bắt đầu không thuận lợi với thời tiết cực kỳ khô hạn, nhưng sản lượng kỷ lục vẫn được báo cáo ở Bahia, Goiás và Rio Grande do Sul. Sự kết hợp lý tưởng giữa lượng mưa và ánh nắng đầy đủ đã đẩy sản lượng đậu tương ở Rio Grande do Sul lên vị trí số 2 trên toàn quốc. Sản lượng ở Rio Grande do Sul cao hơn khoảng 72% so với sản lượng giảm do hạn hán của năm trước. Bahia đang báo cáo sản lượng lớn hơn 6% so với mùa trước. Một tiểu bang khác đã làm tốt hơn dự đoán ban đầu là Mato Grosso do Sul theo báo cáo của Federação da nông nghiệp Pecuária Mato Grosso do Sul (FAMASUL).

Do dữ liệu thu hoạch mới nhất, USDA đã tăng sản lượng Brazil thêm 1 triệu tấn lên mức kỷ lục 137 triệu tấn. Do đó, Brazil có năm thứ hai liên tiếp với diện tích, sản lượng và sản lượng kỷ lục bất chấp các vấn đề liên quan đến thời tiết ban đầu.


Dầu cọ

Malaysia: Sản lượng ước tính năm 2020/21 thấp nhất kể từ năm 2015

USDA ước tính sản lượng dầu cọ năm 2020/21 của Malaysia ở mức 18,5 triệu tấn, giảm 3% so với tháng trước và giảm 4% so với năm trước.

Diện tích thu hoạch ước tính đạt 5,4 triệu ha, không đổi so với tháng trước nhưng tăng 1% so với năm trước.

Năng suất ước tính đạt 3,43 tấn / ha, giảm 3% so với tháng trước và 5% so với năm trước. Ước tính năng suất hiện tại sẽ đánh dấu mức thấp nhất kể từ năm 1997/98.

Kể từ tháng 1, lượng mưa đã cao hơn mức trung bình ở Bán đảo và Đông Malaysia. Trong tháng 3 và tháng 4, bán đảo Malaysia đã trải qua lượng mưa kỷ lục, đáng chú ý nhất là ở bang Pahang, một trong bốn bang sản xuất dầu cọ hàng đầu ở Malaysia. Những đợt mưa cực lớn này đã dẫn đến sự gián đoạn thu hoạch cục bộ đang diễn ra ở các vùng cọ dầu chính và dẫn đến sản lượng Dầu Cọ thô (CPO) hàng tháng ở mức thấp đáng kể.

Theo Ủy ban Dầu cọ Malaysia, dữ liệu CPO mới nhất của Malaysia được công bố trong tháng 4 ước tính giảm 8% so với năm ngoái và thấp hơn 1% so với mức trung bình 5 năm. Tình trạng sản lượng CPO của Pahang trong tháng 4 được báo cáo ở mức thấp hơn 12% so với năm ngoái. Các báo cáo địa phương cho thấy lượng mưa dai dẳng xuất phát từ La Niña đã tác động tiêu cực đến sản lượng và sản lượng hàng tháng của CPO do khả năng thu hoạch cọ dầu của người lao động bị hạn chế. Ngoài ra, tình trạng thiếu lao động liên tục xảy ra một phần do đại dịch COVID-19 khi chính phủ Malaysia đóng cửa biên giới và đóng băng việc thuê lao động nước ngoài. Công nhân nước ngoài chiếm hơn 75% lực lượng lao động sản xuất dầu cọ của Malaysia.

Nhìn chung, sản lượng CPO của Malaysia (tháng 10 đến tháng 4) giảm 4% so với năm ngoái và 5% so với mức trung bình 5 năm.


Bông

Brazil: Sản lượng ước tính năm tiếp thị 2020/21 thấp hơn 

Sản lượng bông trong năm tiếp thị 2020/21 của Brazil ước tính đạt 11,3 triệu kiện 480 pound, thấp hơn 0,25 triệu kiện (2%) so với tháng trước và giảm 2,5 triệu kiện (18%) so với sản lượng kỷ lục 2019/20.

Diện tích bông đã thu hoạch ước tính đạt 1,4 triệu ha, thấp hơn 0,05 triệu ha (3%) so với tháng trước và thấp hơn 16% so với vụ trước. Hai bang sản xuất bông lớn nhất, Mato Grosso và Bahia, đang báo cáo sự sụt giảm lần lượt khoảng 17% và 15% về diện tích gieo trồng trong vụ 2020/21.

Năng suất bông ước tính đạt 1.750 kg / ha (kg / ha), cao hơn 7% so với mức trung bình 5 năm là 1.642 kg / ha.

Sự sụt giảm đáng kể về diện tích trồng trong vụ này chủ yếu do giá bông giảm so với các loại cây trồng cạnh tranh, đậu tương và ngô, vốn đã tăng giá trong năm ngoái. Việc thu hoạch đậu tương bị trì hoãn dẫn đến việc trồng bông vụ thứ hai ở Mato Grosso bị muộn, điều này cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đến diện tích trồng. Mato Grosso là bang bông lớn nhất của Brazil, chiếm 69% sản lượng của cả nước. Phân tích Chỉ số NDVI lấy từ vệ tinh cho thấy sức sống của cây trồng trên mức trung bình, nhưng thấp hơn so với mùa trước. Bang sản xuất bông lớn thứ hai, Bahia (20% tổng sản lượng quốc gia), đã có một mùa gần như tốt với những trận mưa giảm sớm hơn dự kiến ​​vào giữa tháng 4; dẫn đến sản lượng thấp hơn kỷ lục mùa trước. Thu hoạch bắt đầu vào tháng Sáu và sẽ kéo dài đến tháng Chín.

Úc: Điều chỉnh sản lượng năm 2020/21 tăng 350% so với năm trước dựa trên kết quả thu hoạch

Năm tiếp thị 2020/21, sản lượng bông ước tính đạt 2,8 triệu kiện 480 pound (0,610 triệu tấn), tăng 0,3 triệu kiện so với tháng trước và tăng 2,2 triệu kiện, tương đương 350% so với năm trước.

Diện tích thu hoạch ước đạt 275.000 ha, không đổi so với tháng trước nhưng tăng gần 360% so với năm trước.

Năng suất được dự báo là 2.2 tấn/ha, tăng 12% so với tháng trước và cao hơn 23% so với mức trung bình 5 năm. Năng suất được điều chỉnh tăng dựa trên kết quả thu hoạch tốt hơn dự kiến ​​cho đến nay. Tiến độ thu hoạch ước tính đã hoàn thành 50% tính đến ngày 27 tháng 5.

Việc gieo bông bắt đầu vào tháng Mười. Thu hoạch bắt đầu vào tháng Tư và tiếp tục vào tháng Sáu.

Tanzania: Đầu vào thuận lợi cải thiện triển vọng sản xuất

Sản lượng bông của Tanzania năm tiếp thị 2021/22 được dự báo ở mức 500.000 kiện loại 480 lb, tăng 125.000 kiện (33%) so với tháng trước và năm ngoái.

Diện tích bông được dự báo là 550.000 ha, tăng 100.000 ha (22%) so với tháng trước và năm ngoái.

Năng suất được dự báo là 198 kg/ha, tăng 9% so với tháng trước và năm ngoái, và cao hơn 16% so với mức trung bình 5 năm.

Nông dân Tanzania trồng bông thông thường và sản lượng hàng năm phụ thuộc nhiều vào sự sẵn có của đầu vào cho hạt giống, phân bón và thuốc trừ sâu được chứng nhận. Nông dân đã nhận được lượng đầu vào lớn hơn trong năm nay so với năm ngoái, giúp tăng diện tích năm tiếp thị 2021/22, tăng năng suất và giảm thiệt hại do sâu bệnh.

Bông thường được trồng từ tháng 11 đến tháng 1 và thu hoạch từ tháng 6 đến tháng 9. Chỉ số NDVI và Chỉ số PASG xác nhận việc trồng sớm và điều kiện cây trồng trên mức trung bình trên khắp vành đai bông tây bắc của Tanzania. Lượng mưa theo mùa quá mức làm giảm triển vọng sản xuất năm ngoái do sâu bệnh gây hại và cỏ dại lan rộng và các vấn đề úng ngập Gần 99% bông của Tanzania được trồng ở phía tây bắc, gần Hồ Victoria, với các vùng sản xuất hàng đầu là Simiyu (47%), Shinyanga (13% ), Mwanza (10%), Geita (9%), Tabora (9%) và Mara (6%). Bông được sản xuất chủ yếu bởi các trang trại nhỏ có diện tích từ 0,5 đến 10 ha, với quy mô trang trại trung bình là 1,5 ha.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *