Tên sản phẩm giao dịch

Dầu ít lưu huỳnh

Mã hàng hóa

QP

Độ lớn hợp đồng

100 tấn / lot

Đơn vị giao dịch

USD / tấn

Thời gian giao dịch

Thứ 2 – Thứ 6:

8:00 – 6:00 (ngày hôm sau)

Bước giá

0.25 USD / tấn

Tháng đáo hạn

96 tháng liên tiếp

Ngày thông báo đầu tiên

Theo quy định của MXV

Ngày giao dịch cuối cùng

Vào lúc 12:00 (giờ London) của ngày trước ngày 14 của tháng đáo hạn 02 ngày làm việc

Ký quỹ

Theo quy định của MXV

Giới hạn vị thế

Theo quy định của MXV

Biên độ giá

Theo quy định của MXV

Phương thức thanh toán

Không giao nhận vật chất

Tiêu chuẩn chất lượng

Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

Theo quy định của sản phẩm Dầu nhiên liệu ít lưu huỳnh (Low Sulphur Gasoil) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa ICE EU.