HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH HÀNG HÓA PHÁI SINH

Ngày 17/08/2018, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam chính thức vận hành thị trường Giao dịch Hàng hóa Phái sinh Việt. Giao dịch hàng hóa phái sinh hiện đang trở thành một kênh đầu tư hấp dẫn trên thị trường tài chính và thu hút nhiều Nhà Đầu Tư tham gia vào thị trường này. 

Để giúp Nhà Đầu tư dễ dàng thực hiện giao dịch, THC hướng dẫn quý khách cách đăng ký mở tài khoản giao dịch Phái sinh hàng hóa.

  1. Khách hàng truy cập Trang Chủ THC : http://thcx.vn
  2. Quý khách lựa chọn MỞ TÀI KHOẢN phía bên phai màn hình. Hoặc truy cập trực tiếp vào link : http://thcx.vn/mo-tai-khoan/
  3. Quý khách điền vào mẫu đăng ký các thông tin cần thiết.
  4. THC sẽ liên lạc lại để xác nhận các thông tin đã được cung cấp và sẽ hỗ trợ quý khách mở tài khoản trong thời gian ngắn nhất.

Chúc Quý khách giao dịch thành công !