1
Quý khách
cần hỗ trợ ?

Bản tin ngày 26/10/2020 – Ukraine thu hoạch hơn 50 triệu tấn ngũ cốc

Tính đến ngày 26 tháng 10, nông dân Ukraine đã thu hoạch ngũ cốc và cây họ đậu 12,9 triệu ha hay 84% diện tích kế hoạch.

Theo Bộ Phát triển Kinh tế, Thương mại và Nông nghiệp Ukraine, khối lượng sản xuất đạt 50,5 triệu tấn.

Ngô được thu hoạch trên 2,8 triệu ha hay 52% diện tích quy hoạch. Sản lượng đạt 13,1 triệu tấn;

– Kê đã được thu hoạch trên 147,7 thsd ha hay 98% diện tích quy hoạch. Sản lượng đạt 240 thsd tấn;

– Kiều mạch đã được thu hoạch trong 76,5 thsd ha hay 97% diện tích quy hoạch. Sản lượng đạt 99 thsd tấn;

– Hạt hướng dương đã được thu hoạch trên 5,9 triệu ha hay 92% diện tích kế hoạch. Sản lượng đạt 11,6 triệu tấn;

Đậu tương được thu hoạch trên 1,08 triệu ha hoặc 80% diện tích quy hoạch. Sản lượng đạt 2,2 triệu tấn.

Tính đến ngày 26 tháng 10, nông dân đã thu hoạch 66,8 triệu tấn cây nông nghiệp chính trong toàn bộ 21,03 triệu ha.

APK-Inform

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *