1
Quý khách
cần hỗ trợ ?

Chiến lược giao dịch ngày 20/08/2020 – Ngô, Cacao, Đậu tương, Lúa mỳ, Bạch kim

1. Ngô – Tháng 9
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 20/08/2020 Buy : 316
 • Chiến lược giao dịch ngày 20/08/2020 TP1 : 325
 • Chiến lược giao dịch ngày 20/08/2020 SL: 311
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược áp dụng trong ngày giao dịch
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 25 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến 5,9 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến (TP1) : 10,7 tr Vnđ
.
2. Ca Cao – Tháng 12
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 20/08/2020 Sell : 2520
 • Chiến lược giao dịch ngày 20/08/2020 TP : 2470
 • Chiến lược giao dịch ngày 20/08/2020 SL : 2550
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 57tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 7 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 11,8 tr Vnđ.
.
3. Đậu Tương – Tháng 9
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 20/08/2020 Sell : 912
 • Chiến lược giao dịch ngày 20/08/2020 TP : 900
 • Chiến lược giao dịch ngày 20/08/2020 SL : 918
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 52tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 7 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 14 tr Vnđ.
.
4. Dầu Đậu Tương – Tháng 9
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 20/08/2020 Sell : 31,85
 • Chiến lược giao dịch ngày 20/08/2020 TP : 31
 • Chiến lược giao dịch ngày 20/08/2020 SL : 32,25
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 22tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 5,6 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 12 tr Vnđ.
.
5. Khô Đậu Tương – Tháng 10
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 20/08/2020 Buy : 293
 • Chiến lược giao dịch ngày 20/08/2020 TP : 297
 • Chiến lược giao dịch ngày 20/08/2020 SL : 291
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 22tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 4,7 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 9,4 tr Vnđ.
.
6. Lúa Mỳ – Tháng 12
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 20/08/2020 buy : 510
 • Chiến lược giao dịch ngày 20/08/2020 TP1 : 519
 • Chiến lược giao dịch ngày 20/08/2020 SL: 505
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược áp dụng trong ngày giao dịch
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 41 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến 5,9 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 10,8 tr Vnđ
.
7. Bạch Kim – Tháng 10
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 20/08/2020 buy: 895
 • Chiến lược giao dịch ngày 20/08/2020 TP : 910
 • Chiến lược giao dịch ngày 20/08/2020 SL : 889
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 120tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 7 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 17,6 tr Vnđ.
P.V.H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *