1
Quý khách
cần hỗ trợ ?

Brazil : Dự báo dài hạn Sản xuất nông nghiệp và thương mại

Bộ Nông nghiệp Brazil (CONAB) công bố các dự báo dài hạn về sản xuất, cung ứng và nhu cầu của các sản phẩm nông nghiệp và chăn nuôi, cho thấy những kỳ vọng đối với sự tăng trưởng mạnh mẽ trong xuất khẩu ngô và đậu tương cho đến năm 2028/29. CONAB dự kiến diện tích đậu tương và ngô và sản xuất sẽ tiếp tục mở rộng với tốc độ ấn tượng, mặc dù thấp hơn mức tăng trưởng trong thập kỷ qua.

Diện tích trồng cho năm loại nguyên liệu hạt và hạt có dầu (ngô, đậu nành, gạo, lúa mì và bông) dự kiến ​​sẽ tăng 54% lên 68,6 triệu ha vào năm 2028, so với 45,4 triệu ha năm 2008/09. Diện tích mở rộng vào năm 2028/29 dự kiến ​​sẽ tăng với tốc độ thấp hơn (2,93% so với 3,09%). CONAB lưu ý rằng điều này chủ yếu là do tăng năng suất làm hạn chế nhu cầu mở rộng diện tích.

Trong 20 năm, diện tích trồng kết hợp lúa, bông và lúa mì dự kiến ​​sẽ bị cắt giảm một nửa với mức giảm 77% đối với gạo, 54% đối với bông và 9% đối với lúa mì. Trong khi đó, diện tích ngô dự kiến ​​sẽ tăng thêm 30% và diện tích đậu tương tăng 109% vào năm 2028/2029.

Tổng diện tích trồng các loại ngũ cốc, hạt có dầu và bông dự đoán sẽ đạt 72,5 triệu ha vào năm 2028/29, tương đương khoảng 9 triệu ha, nhiều hơn dự báo cho mùa hiện tại. Diện tích mở rộng này tương đương với tổng diện tích đất trồng trọt hiện tại ở bang Iowa. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng trong thập kỷ tới (15,3%) được dự báo sẽ thấp hơn mức tăng diện tích trong 10 năm qua (30,1%). Việc sản xuất 15 loại bông, ngũ cốc và hạt có dầu chính dự kiến ​​sẽ tăng từ 241 triệu tấn lên 300 triệu tấn trong vòng 10 năm tới. Do đó, diện tích dự kiến ​​sẽ tăng 15,3%, sản xuất dự kiến ​​sẽ tăng 26,8%. Mức tăng sản lượng dự kiến ​​thấp hơn mức tăng trưởng 58% trong 10 năm qua. Sự gia tăng sản xuất (%) lớn nhất dự kiến ​​sẽ xảy ra ở khu vực Trung-Tây, tiếp theo là khu vực phía Bắc (Amazon).

  • Ngô

Tổng sản lượng ngô dự kiến ​​sẽ đạt 114,5 triệu tấn vào năm 2028/29, trong khi tỷ lệ sản xuất vụ đầu tiên dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm trong dài hạn. Diện tích ngô vụ đầu tiên sẽ giảm xuống chỉ còn 21% tổng sản lượng vào năm 2028/29, trong khi cách đây một thập kỷ là khoảng 66% tổng thu hoạch của Brazil.

Tăng trưởng sản xuất trong 10 năm lớn nhất là bang Mato Grosso của miền Trung Tây và bang phía Đông Bắc của Bahia. Bang sản xuất lớn nhất là Mato Grosso với 31% sản lượng, và được dự đoán sẽ tăng lên 35% vào năm 2028/29.

Dự báo xuất khẩu đến 2028/29 tăng 33% và tốc độ tăng trưởng hàng năm trong thập kỷ tới là 3,3%.

  • Đậu tương

CONAB dự báo sản lượng đậu tương sẽ tăng lên 152 triệu tấn vào năm 2028/29, tăng 33% so với sản lượng 2018/19, so với mức tăng trưởng 67% trong 10 năm qua. Tiêu thụ đậu nành trong nước dự kiến sẽ tăng với tốc độ nhanh hơn ngô: 22,6% so với 19,7% đối với ngô. Diện tích trồng được CONAB dự báo sẽ tăng 26,6% trong thập kỷ tới. Diện tích đậu tương dự kiến sẽ tăng cao hơn bất kỳ loại cây trồng nào khác trong giai đoạn dự báo.

Việc mở rộng diện tích đậu tương dự kiến chủ yếu là do chuyển đổi đất trồng trọt thành đất trồng đậu tương, mặc dù việc dọn sạch đất mới để sản xuất cũng góp phần tăng diện tích trồng. Phần lớn sự tăng trưởng của khu vực được dự kiến ở vùng Matopiba (Maranhao, Tocantins, Piaui và Bahia).

CONAB dự kiến xuất khẩu đậu tương sẽ tăng 28,4 triệu tấn lên 96,4 triệu tấn, tương đương với 42% vào năm 2028/29.

Theo Bộ Nông Nghiệp Brazil

  • Báo cáo ngày 20/05/2020 của USDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *