1
Quý khách
cần hỗ trợ ?

USDA – Dự báo Sản lượng Nông sản Thế giới

Nội dung

Ngô

Nam Phi: Triển vọng sản xuất cải thiện

Sản lượng ngô 2020/21 của Nam Phi được dự báo là 17,0 triệu tấn, tăng 0,5 triệu tấn (3%) so với tháng trước và 1,2 triệu tấn (7%) so với năm ngoái, bao gồm sản lượng từ cả khu vực đang phát triển và thương mại, với khu vực thương mại chiếm khoảng 97% tổng sản lượng. Diện tích ước tính đạt 3,1 triệu ha, không đổi so với tháng trước nhưng tăng 0,2 triệu ha (7%) so với năm ngoái. Diện tích ngô được trồng lớn nhất kể từ vụ mùa 2014/15. Năng suất được dự báo là 5,48 tấn/ha, tăng 1% so với năm ngoái và tăng 12% so với trung bình 5 năm.

Các trận mưa La Niña từ 11/2020 đến 1/2021 cho phép nông dân gieo trồng sớm hơn và trồng nhiều hơn so với những năm gần đây. Điều kiện cây trồng ở mức cao hơn trung bình ở nơi 60% tổng số cây trồng được trồng. Sản lượng kỷ lục được kỳ vọng ở phía Tây nếu mưa tiếp tục thuận lợi trong tháng Ba. Dự báo thời tiết tháng 3 thuận lợi và cuối tháng 4 nông dân sẽ bắt đầu thu hoạch. Phần lớn thu hoạch (87%) thường được chuyển đến các hầm chứa khoảng tháng 5-8.

Brazil: Sản lượng không đổi nhưng rủi ro tăng đối với ngô vụ hai

USDA ước tính tổng sản lượng ngô ở Brazil ở mức kỷ lục 109,0 triệu tấn, không đổi so với tháng trước, nhưng tăng 7,0 triệu tấn (7%) so với kỷ lục năm ngoái. Tổng diện tích thu hoạch, cho cả ba vụ ngô, được dự báo ở mức kỷ lục 19,7 triệu ha, tăng 1,2 triệu ha (6%) so với diện tích kỷ lục 18,5 triệu ha của năm ngoái. Năng suất được dự báo ở mức 5,53 tấn/ha, cao hơn so với vụ mùa năm ngoái, nhưng thấp hơn 4% so với kỷ lục trước đó là 5,77 tấn/ha trong năm 2018/19 và tăng 6% so với trung bình 5 năm.

Sản lượng ngô vụ đầu của Brazil chiếm khoảng 1/4 tổng sản lượng, trong khi sản lượng ngô vụ thứ hai (safrinha) hiện chiếm khoảng 3/4 tổng sản lượng ngô của Brazil. Phần lớn vụ mùa đầu tiên được trồng từ tháng 9-11 với diện tích được dự báo là 4,2 triệu ha (thấp hơn khoảng 1% so với năm ngoái) và diện tích ngô vụ hai ở mức kỷ lục 14,4 triệu ha (lớn hơn khoảng 4% so với năm ngoái).

Tính đến 5/3/2021, khoảng 73% vụ thứ hai được trồng ở bang Mato Grosso cho năm 2020/21 so với 97% của mùa trước và 92% đối với mức trung bình 5 năm. Tuy nhiên, giá cao được kỳ vọng sẽ hỗ trợ việc trồng trọt bất chấp rủi ro.

Indonesia: Sản lượng kỷ lục

USDA ước tính sản lượng ngô của Indonesia 2020/21 ở mức kỷ lục 12,1 triệu tấn, tăng 1% so với cả tháng trước và năm ngoái. Diện tích thu hoạch ước tính đạt 3,7 triệu ha, không đổi so với tháng trước nhưng giảm 3% so với năm ngoái. Năng suất ước tính đạt kỷ lục 3,27 tấn/ha, tăng 1% so với tháng trước và 4% so với năm ngoái.

Ngô ở Indonesia thường được trồng vào ba mùa khác nhau. Vụ “chính” đầu tiên là từ tháng 10 đến tháng 2 và chiếm 49% tổng sản lượng ngô của Indonesia. Ngô mùa đầu tiên, chủ yếu có lượng mưa trên mức bình thường đã hỗ trợ sự sinh trưởng và phát triển ở các vùng trồng ngô chính. 

Hoạt động trồng trọt cho vụ thứ hai đã bắt đầu và thu hoạch sẽ kết thúc vào tháng Sáu. Vụ thứ hai chiếm khoảng 37% sản lượng ngô của Indonesia. Ngô chu kỳ thứ ba được trồng dựa trên nguồn nước sẵn có từ tháng 7-9 và chiếm 14% tổng sản lượng ngô của Indonesia.


Lúa mì

Nga: Sản lượng kỷ lục được thúc đẩy bởi sản lượng kỷ lục hoặc gần kỷ lục ở một số huyện trọng điểm

USDA ước tính sản lượng lúa mì của Nga cho năm 2020/21 ở mức 85,4 triệu tấn, về cơ bản không đổi so với tháng trước và tăng 16% so với năm ngoái. Ước tính bao gồm 62,7 triệu tấn lúa mì vụ đông và 22,7 triệu tấn lúa mì vụ xuân. Ước tính sản lượng cây trồng của USDA cho Nga không bao gồm sản lượng ước tính từ Crimea.

Tổng năng suất lúa mì ước tính đạt 2,98 tấn/ha, về cơ bản không đổi so với tháng trước và tăng 10% so với năm ngoái. Tổng diện tích thu hoạch ước tính đạt 28,7 triệu ha, về cơ bản không thay đổi so với tháng trước và tăng 5% so với năm ngoái. Sản lượng lúa mì vụ đông đều giảm so với cùng kỳ năm trước do điều kiện khó khăn trong suốt mùa trồng trọt. 

Sản lượng lúa mì vụ xuân hàng năm cũng tăng ở một số huyện trồng trọt chính. Theo các nhà phân tích Nga, năng suất lúa mì vụ xuân tăng phần lớn là do cải tiến công nghệ (xử lý hạt giống, thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thiết bị nông nghiệp mới hơn).

Úc: Sản lượng đạt kỷ lục mới

USDA ước tính sản lượng lúa mì của Australia 2020/21 ở mức kỷ lục 33,0 triệu tấn, tăng 3,0 triệu tấn hay 10% so với tháng trước và tăng 17,8 triệu tấn hay 117% so với năm ngoái. Diện tích ước tính đạt 13,0 triệu ha, không đổi so với tháng trước nhưng tăng 2,8 triệu ha hay 27% so với năm ngoái. Năng suất ước tính đạt 2,54 tấn/ha, chỉ đứng sau kỷ lục vụ 2016/17 là 2,61 tấn/ha. Năng suất tăng 10% so với tháng trước và tăng 70% so với năm ngoái.

Sản lượng vượt quá ước tính trước đó khi thu hoạch tiến triển, đặc biệt ở hai bang sản xuất lớn nhất Tây Úc (39%) và New South Wales (24%). Nhìn chung, các điều kiện trồng trọt có lợi cho các bang sản xuất lúa mì ngoại trừ Queensland do lượng mưa dưới mức trung bình trong một phần lớn mùa trồng trọt. Thu hoạch được hoàn thành vào đầu tháng Giêng.

Thời vụ gieo trồng của Senegal là từ tháng 6-7 và thu hoạch từ tháng 11 đến tháng 1. Hạn hán đầu vụ làm chậm việc gieo trồng, nhưng mưa theo mùa cao hơn mức trung bình từ giữa tháng 7-10. Những trận mưa thuận lợi theo mùa đã cho phép cây trồng đạt độ chín hoàn toàn và mang lại một vụ mùa năng suất cao. Diện tích thu hoạch năm nay thấp do nhiều nông dân chuyển sang trồng cây khác, hạn hán đầu mùa làm giảm ý định trồng, một số diện tích bị bỏ hoang trong mùa do mưa quá nhiều khiến cỏ dại không quản lý được.


Đậu tương

Brazil: Sản lượng kỷ lục bất chấp việc thu hoạch bị trì hoãn hơn nữa 

Sản lượng đậu tương Brazil năm 2020/21 được dự báo ở mức kỷ lục 134,0 triệu tấn, tăng 1,0 triệu tấn (1%) so với tháng trước và 5,5 triệu tấn (4%) so với vụ kỷ lục 128,5 triệu tấnđã sửa đổi của mùa trước. Diện tích thu hoạch được dự báo ở mức kỷ lục 38,6 triệu ha, tăng 1,7 triệu ha (5%) so với kỷ lục của mùa trước. Năng suất được dự báo thấp hơn xu hướng 10 năm ở mức 3,47 tấn/ha và thấp hơn một chút so với mùa trước.

Việc mở rộng diện tích đậu tương tiếp tục trong năm thứ 14 liên tiếp. Thời tiết ẩm ướt ở hầu hết các bang ở trung tâm phía tây đang làm gia tăng tình trạng chậm thu hoạch đậu tương vốn đã bị đẩy lùi do trồng muộn. Thu hoạch hiện tại ở đầu tháng 3/2021 hoàn thành khoảng 25% so với 40% vào năm 2019/20. Lượng mưa lớn ngăn cản thiết bị vào ruộng và độ ẩm cao ảnh hưởng đến năng suất. 

IMEA báo cáo chỉ khoảng 54% đậu tương được thu hoạch so với 84% của mùa trước và 70% đối với mức trung bình 5 năm. Ngược lại, Rio Grande do Sul trồng nhiều, với độ trễ đáng kể, điều này có lợi cho vụ mùa khi mưa đến vào tháng 12, bất chấp việc bắt đầu mùa vụ không ổn định do khô hạn định kỳ và là tin tốt cho nông dân trong bang sau vụ mùa kém cỏi. 


Dầu cọ

Malaysia: Sản lượng giảm do ảnh hưởng tiêu cực của La Niña

USDA ước tính sản lượng dầu cọ của Malaysia 2020/21 ở mức 19,6 triệu tấn, giảm 2% so với tháng trước nhưng tăng 2% so với năm ngoái. Diện tích thu hoạch ước tính là 5,4 triệu ha, giảm 1% so với tháng trước nhưng tăng 1% so với năm ngoái. Năng suất ước tính đạt 3,63 tấn/ha, giảm 1% so với tháng trước, nhưng tăng 1% so với năm ngoái. 

Những trận mưa liên tục xuất phát từ La Niña đang tác động tiêu cực đến sản lượng hàng tháng của Dầu cọ thô (CPO) do khả năng thu hoạch của người lao động bị hạn chế. 

Sabah là bang sản xuất chính, chiếm 30% tổng sản lượng. Theo Hội đồng Dầu cọ Malaysia, sản lượng Sabah CPO trong tháng 1 ước tính thấp hơn năm ngoái 17%. Kể từ khi bắt đầu năm thị trường vào tháng 10 năm 2020, sản lượng từ Sabah giảm 11% theo năm và giảm 22% so với mức trung bình 5 năm (từ tháng 10 đến tháng 1). Nhìn chung, sản lượng CPO của Malaysia (tháng 10 đến tháng 1) giảm 3% so với năm ngoái và giảm 13% so với mức trung bình 5 năm. 


Bông

Brazil: Dự báo sản lượng thấp hơn

Sản lượng bông năm 2020/21 của Brazil được dự báo là 11,5 triệu kiện loại 480 pound, thấp hơn 0,5 triệu kiện (4%) so với tháng trước và giảm 2,3 triệu kiện (17%) so với sản lượng kỷ lục của năm ngoái. Diện tích bông thu hoạch được dự báo là 1,45 triệu ha, thấp hơn 0,1 triệu ha (6%) so với tháng trước và thấp hơn 13% so với năm ngoái.

Hai bang sản xuất bông lớn nhất, Mato Grosso và Bahia, đang báo cáo sự sụt giảm lần lượt khoảng 10% và 15% về diện tích gieo trồng trong vụ 2020/21. Năng suất bông được dự báo là 1.727 kg/ha, cao hơn 5% so với trung bình 5 năm là 1.642 kg/ha. Đại dịch COVID-19 đã làm giảm giá trong phần lớn năm 2020, và việc trồng trọt bị trì hoãn làm tăng thêm rủi ro cho bông so với các cây trồng thay thế.

Việc trồng bông năm nay đã bị trì hoãn ở Mato Grosso vì sự chậm trễ kết hợp trong việc trồng và thu hoạch đậu tương. 

Senegal: Tăng thuận lợi Tăng năng suất

Sản lượng bông của Senegal năm 2020/21 ước tính là 36.000 kiện 480 lb, tăng 1.000 kiện (3%) so với tháng trước và tăng 7.000 kiện (24%) so với năm ngoái. Diện tích thu hoạch ước tính đạt 17.000 ha, giảm 3.000 ha (15%) so với tháng trước, nhưng tăng 1.000 ha (6%) so với năm ngoái. Năng suất ước tính đạt 461 kg/ha, tăng 21% so với tháng trước, 17% so với năm ngoái và 41% so với mức trung bình 5 năm. Mưa theo mùa thuận lợi và áp lực sâu bệnh thấp đã giúp tăng năng suất cao hơn mức trung bình.

Thời vụ gieo trồng của Senegal là từ tháng 6 đến tháng 7 và thu hoạch từ tháng 11 đến tháng 1. Hạn hán đầu vụ làm chậm việc gieo trồng, nhưng mưa theo mùa cao hơn mức trung bình từ giữa tháng 7 đến tháng 10. Những trận mưa thuận lợi theo mùa đã cho phép cây trồng đạt độ chín hoàn toàn và mang lại một vụ mùa năng suất cao. Diện tích thu hoạch năm nay thấp do nhiều nông dân chuyển sang trồng cây khác, hạn hán đầu mùa làm giảm ý định trồng, một số diện tích bị bỏ hoang trong mùa do mưa quá nhiều khiến cỏ dại không quản lý được. 

 

Theo USDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *