1
Quý khách
cần hỗ trợ ?

Tin tức Bông & Nông sản 8/1/2021 : Báo cáo xuất khẩu USDA

Nội dung

Báo cáo xuất khẩu USDA

Các nhà xuất khẩu tư nhân Mỹ báo cáo hoạt động bán hàng cho các nước giấu tên

Ngày 7/1/2021, các nhà xuất khẩu tư nhân đã báo cáo với Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ về hoạt động sau:

– Xuất khẩu 213.350 tấn đậu tương giao đến các nước giấu tên trong năm tiếp thị 2020/2021; và

– Xuất khẩu 130.000 tấn đậu tương giao đến các nước giấu tên trong năm tiếp thị 2021/2022.

Năm tiếp thị cho đậu tương bắt đầu vào ngày 1 tháng 9.

.

Ngày 6/1/2021, các nhà xuất khẩu tư nhân đã báo cáo với Bộ Nông nghiệp Mỹ doanh số xuất khẩu 102.616 tấn ngô giao đến các nước giấu tên trong năm tiếp thị 2020/2021.

Năm tiếp thị ngô bắt đầu vào ngày 1 tháng 9.


USDA – Báo cáo xuất khẩu tuần 25-31/12/2020

Lúa mì

Doanh thu thuần 275.300 tấn cho năm 2020/2021 đã giảm 47% so với tuần trước và so với trung bình 4 tuần trước đó. Mức tăng chủ yếu đối với Đài Loan (82.300 tấn), Trung Quốc (55.400 tấn), Mexico (33.700 tấn), Philippines (33.300 tấn) và Nigeria (33.000 tấn), trong khi mức giảm chủ yếu đối với Ý (10.000 tấn) và Việt Nam (4.000 tấn). Đối với năm 2020/2021, tổng doanh thu thuần là 6.000 tấn của Philippines.

Xuất khẩu 418.700 tấn đã giảm 4% so với tuần trước, nhưng tăng 5% so với trung bình 4 tuần trước đó. Các điểm đến chủ yếu là Philippines (127.300 tấn), Mexico (91.800 tấn), Trung Quốc (68.000 tấn), Nhật Bản (60.800 tấn) và Nigeria (47.500 tấn).

Bán xuất xứ tùy chọn: Cho năm 2020/2021, số dư chưa thanh toán hiện tại là 10.000 tấn của Tây Ban Nha.


Ngô

Doanh thu ròng 748,900 tấn cho năm 2020/2021 đã giảm 22% so với tuần trước và 39% so với trung bình 4 tuần trước đó. Tăng chủ yếu đối với Nhật Bản (174.500 tấn), nước giấu tên (153.000 tấn), Mexico (101.300 tấn), Trung Quốc (90.400 tấn), và Peru (81.000 tấn), được bù đắp bằng việc cắt giảm đối với Canada (2.200 tấn).

Xuất khẩu 1.027.900 tấn đã giảm 23% so với tuần trước, nhưng tăng 7% so với trung bình 4 tuần trước đó. Các điểm đến chủ yếu là Trung Quốc (421.400 tấn), Mexico (307.500 tấn), Nhật Bản (112.600 tấn), Colombia (102.300 tấn) và Guatemala (28.200 tấn).

Doanh số xuất xứ tùy chọn: Năm 2020/2021, số dư chưa thanh toán hiện tại là 1.351.400 tấn của Hàn Quốc (838.000 tấn), các nước giấu tên (224.000 tấn), Đài Loan (140.000 tấn), Trung Quốc (65.000 tấn), Nhật Bản (52.000 tấn), và Ukraine (32.400 tấn).


Đậu tương

Doanh thu thuần 37.000 tấn cho năm 2020/2021 – mức thấp nhất trong năm tiếp thị – giảm 95% so với tuần trước và 94% so với mức trung bình 4 tuần trước đó. Tăng chủ yếu cho Trung Quốc (369.000 tấn), Đức (122.700 tấn), Tây Ban Nha (72.500 tấn), Pakistan (70.100 tấn), và Bồ Đào Nha (60.500 tấn), trong khi giảm chủ yếu cho các nước giấu tên (769.500 tấn). Đối với năm 2021/2022, doanh số ròng 79.800 tấn dành cho Trung Quốc (63.000 tấn) và Nhật Bản (16.800 tấn).

Xuất khẩu 1.857.000 tấn, giảm 24% so với tuần trước và 26% so với mức trung bình 4 tuần trước đó. Các điểm đến chủ yếu là Trung Quốc (1.084.400 tấn), Mexico (127.300 tấn), Đức (122.700 tấn), Tây Ban Nha (72.500 tấn) và Pakistan (70.100 tấn).

Xuất khẩu cho tài khoản riêng: Năm 2020/2021, xuất khẩu hiện tại cho số dư tài khoản riêng là 6.100 tấn của Canada.

Điều chỉnh xuất khẩu: Xuất khẩu đậu tương lũy ​​kế sang Hà Lan được điều chỉnh giảm 69.103 tấn cho tuần kết thúc vào 10/12/2020 và 53,558 tấn cho tuần kết thúc vào ngày 17/12/2020. Điểm đến chính xác cho các lô hàng này là Đức và được đưa vào báo cáo của tuần này.


Khô đậu tương

Doanh thu thuần 124.100 tấn cho năm 2020/2021 tăng 63% so với tuần trước, nhưng giảm 32% so với mức trung bình 4 tuần trước đó. Mức tăng được báo cáo đối với Việt Nam (49.100 tấn), Bangladesh (45.000 tấn), Costa Rica (22.000 tấn), Mexico (11.600 tấn) và Canada (9.100 tấn), trong khi cắt giảm chủ yếu cho các nước giấu tên (43,900 tấn). Trong năm 2021/2022, tổng doanh thu thuần là 700 tấn là dành cho Canada.

Xuất khẩu 280.000 tấn đã giảm 2% so với tuần trước, nhưng tăng 5% so với mức trung bình 4 tuần trước đó. Các điểm đến chủ yếu là Việt Nam (51.200 tấn), Đan Mạch (48.000 tấn), Philippines (46.600 tấn), Mexico (46.200 tấn) và Canada (22.400 tấn).


Dầu đậu tương

Doanh thu thuần 3.500 tấn cho năm 2020/2021 chủ yếu cho Mexico (1.800 tấn), Haiti (1.500 tấn) và Colombia (800 tấn), trong khi mức giảm chủ yếu cho Venezuela (500 tấn).

Xuất khẩu 11.100 tấn chủ yếu sang Colombia (3.300 tấn), Costa Rica (3.000 tấn), El Salvador (2.000 tấn), Haiti (1.500 tấn) và Mexico (1.100 tấn).


Bông

Doanh thu thuần 153.100 kiện cho năm 2020/2021 đã giảm 47% so với tuần trước và 60% so với mức trung bình 4 tuần trước đó. Mức tăng chủ yếu ở Pakistan (69.500 kiện), Trung Quốc (36.700 kiện), Thổ Nhĩ Kỳ (24.900 kiện), Hàn Quốc (6.100 kiện) và Nhật Bản (5.500 kiện), trong khi giảm chủ yếu đối với Bangladesh (11.900 kiện).

Xuất khẩu 270.000 kiện đã giảm 2% so với tuần trước và 4% so với mức trung bình 4 tuần trước đó. Xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc (167.600 kiện), Pakistan (28.500 kiện), Việt Nam (23.600 kiện), Bangladesh (9.200 kiện) và Indonesia (8.700 kiện).

Doanh thu ròng của Pima với tổng trị giá 6.200 kiện, giảm 59% so với tuần trước và 63% so với mức trung bình 4 tuần trước đó. Mức tăng chủ yếu là Việt Nam (2.100 kiện), Ấn Độ (2.100 kiện) và Áo (1.300 kiện).

Xuất khẩu 12.400 kiện giảm 20% so với tuần trước và 37% so với mức trung bình 4 tuần trước đó. Các điểm đến chủ yếu là Trung Quốc (5.300 kiện), Việt Nam (2.400 kiện), Ấn Độ (1.600 kiện), Thổ Nhĩ Kỳ (1.300 kiện) và Pakistan (900 kiện).

Xuất khẩu cho tài khoản riêng: Trong năm 2020/2021, xuất khẩu mới cho tài khoản riêng trị giá 4.400 kiện sang Trung Quốc. 

 

H.A (THC Commodity)

Theo USDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *