1
Quý khách
cần hỗ trợ ?

Tin tức Nông sản – 21/12/2020

Nội dung

Nga sản xuất gần 133 triệu tấn ngũ cốc vào năm 2020

Theo ước tính sơ bộ, Nga thu hoạch 132,9 triệu tấn ngũ cốc (tính theo trọng lượng sau khi chế biến) vào năm 2020, tăng 9,7% so với năm 2019 (121,2 triệu tấn).

Đồng thời, sản lượng hạt hướng dương giảm 13,7% xuống 13,3 triệu tấn, củ cải đường giảm 40,5% xuống 32,4 triệu tấn.

“Thông thường, các tổ chức nông nghiệp sản xuất hạt ngũ cốc (69,8%), củ cải đường (92,3%) và hạt hướng dương (64,8%). Các hộ nông dân sản xuất 29,6% ngũ cốc, 34,9% hạt hướng dương và 7,9% củ cải đường ”, thông báo nêu rõ.

Rosstat thông báo rằng các tổ chức nông nghiệp của Nga đã trồng 12,4 triệu ha ngũ cốc vụ đông tính đến ngày 1 tháng 12, tăng 2,2% so với năm trước.


Nga có thể thực hiện thuế xuất khẩu đậu tương

Nga có thể thực hiện thuế xuất khẩu đối với đậu tương ở mức 30% nhưng không thấp hơn 165 euro/tấn kể từ ngày 1/2/2021. Quyết định được thông qua tại cuộc họp của tiểu ban về các quy định hải quan, thuế quan và phi thuế quan, các biện pháp tự vệ đối với ngoại thương tuần trước.

Mức thuế này có hiệu lực đến ngày 30/6/2021. Thuế xuất khẩu hiện tại đối với đậu tương của Nga là 0%.

Trước đó, Nga đã tăng thuế xuất khẩu hạt hướng dương và hạt cải dầu lên 30% nhưng không thấp hơn 165 EUR / tấn. Nó sẽ có hiệu lực từ ngày 9/2 đến 30/6/2021. Thuế xuất khẩu hiện tại đối với hạt hướng dương là 6,5% nhưng không thấp hơn 9,75 EUR / tấn, hạt cải dầu – 6,5% nhưng không thấp hơn 11,4 EUR / tấn. Nước này tăng thuế xuất khẩu hạt có dầu để ổn định giá lương thực nội địa.


 

(tiếp tục cập nhật)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *