1
Quý khách
cần hỗ trợ ?

Đậu tương : Mỹ xuất khẩu 258.000 tấn cho Trung Quốc

Các nhà xuất khẩu tư nhân của Mỹ báo cáo hoạt động bán hàng cho Trung Quốc và các nước giấu tên

Ngày 26/05/2020 – Các nhà xuất khẩu tư nhân đã báo cáo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ về hoạt động :

– Xuất khẩu 258.000 tấn đậu tương cho Trung Quốc. Trong đó, 60.000 tấn là giao hàng niên vụ 2019/2020 và 198.000 tấn là giao hàng trong niên vụ 2020/2021

– Xuất khẩu 216.000 tấn khô đậu tương đến các nước giấu tên niên vụ 2019/2020.

– Theo USDA –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *