1
Quý khách
cần hỗ trợ ?

Ngô, Đậu Tương : Tiến độ gieo trồng ở Ukraina gần như hoàn thành

Theo báo cáo của UkrAgroConsult, việc trồng các loại ngũ cốc chính vào cuối mùa xuân ở Ukraine gần như đã hoàn thành trước ngày 21 tháng 5 năm 2020.

Tiến độ gieo trồng của Ukraina (21/05/2020)
Sản phẩm Diện tích gieo trồng dự kiến (ha) Diện tích đã gieo trồng (ha) %
2020 2019
Ngô 5389 5254.3 4366.7 97.5
Đậu Tương 1446.3 1255.9 1251.5 86.8

Diện tích trồng ngô đã gần như hoàn thành, đạt 97.5% so với diện tích dự kiến và hơn 20.3% so với năm ngoái. Trong khi đó, diện tích gieo trồng thực tế của đậu tương cũng hoàn thành 86.8% so với dự kiến và không hơn nhiều so với năm 2019.

Theo UkrAgroConsult

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *