1
Quý khách
cần hỗ trợ ?

Mỹ xuất khẩu gần 900.000 tấn đậu tương (16/7/2020)

Báo cáo xuất khẩu tư nhân Hoạt động bán hàng cho Trung Quốc và các nước giấu tên

Ngày 16 tháng 7 năm 2020, các nhà xuất khẩu tư nhân đã báo cáo cho Bộ Nông nghiệp Mỹ các hoạt động sau:

  • Xuất khẩu 522.000 tấn đậu tương giao cho Trung Quốc. Trong đó, 132.000 tấn giao hàng trong năm 2019/2020 và 390.000 tấn giao hàng trong năm 2020/2021;
  • Xuất khẩu 351.000 tấn đậu tương giao đến các nước giấu tên. Trong đó, 65.000 tấn giao hàng trong năm 2019/2020 và 286.000 tấn giao hàng trong năm 2020/2021.

Theo USDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *