1
Quý khách
cần hỗ trợ ?

Mỹ xuất khẩu gần 500.000 tấn đậu tương cho Trung Quốc và Philippines

Các nhà xuất khẩu tư nhân Mỹ báo cáo hoạt động bán hàng cho Trung Quốc và Philippines.

Ngày 4 tháng 9 năm 2020 – Các nhà xuất khẩu tư nhân đã báo cáo với Bộ Nông nghiệp Mỹ về hoạt động sau:

– Xuất khẩu 318.000 tấn đậu tương giao cho Trung Quốc trong năm 2020/2021; và

– Xuất khẩu 175.000 tấn khô đậu tương giao cho Philippines trong năm 2020/2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *