1
Quý khách
cần hỗ trợ ?

Mỹ xuất khẩu Đậu tương và Ngô đến Trung Quốc, Mexico (6/7/2020)

Báo cáo xuất khẩu tư nhân Hoạt động bán hàng cho Trung Quốc và Mexico

Ngày 6/7/2020, các nhà xuất khẩu tư nhân đã báo cáo cho Bộ Nông nghiệp Mỹ các hoạt động sau:

– Xuất khẩu 264.000 tấn đậu tương giao cho Trung Quốc trong năm 2019/2020;

– Xuất khẩu 204.000 tấn ngô giao cho Trung Quốc trong năm 2020/2021; và

– Xuất khẩu 182.880 tấn ngô giao đến Mexico. Trong đó, 121.920 tấn giao hàng trong năm 2020/2021 và 60.960 tấn giao hàng trong năm 2021/2022.

 

Theo USDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *