1
Quý khách
cần hỗ trợ ?

Khô đậu tương : Mỹ bán 138.000 tấn cho Philippines

Ngày 27/05/2020, các nhà xuất khẩu tư nhân đã báo cáo với Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ :

  • Xuất khẩu 138.000 tấn khô đậu tương cho Philippines trong niên vụ 2019/2020.
  • Thay đổi điểm đến của 216.000 tấn khô đậu tương từ nước giấu tên thành Philippines trong niên vụ 2019/2020

Niên vụ cho khô đậu tương bắt đầu từ ngày 1 tháng Mười.

Theo USDA Daily Export

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *