1
Quý khách
cần hỗ trợ ?

Đường : Thị trường và thương mại thế giới (USDA)

Nội dung

Đường: Thị trường và thương mại thế giới

USDA – 5/2020

Sản lượng toàn cầu năm 2020/21 dự báo sẽ tăng 22 triệu tấn lên 188 triệu (giá trị thô) do sản lượng đường ở Brazil, Ấn Độ và Thái Lan tăng lên. Sự tiêu thụ dự kiến ​​tăng lên một kỷ lục mới do tăng trưởng tại các thị trường như Ấn Độ và dự kiến ​​sẽ tiếp tục thu hút cổ phiếu thấp hơn mặc dù sản lượng tăng trở lại. Xuất khẩu được dự báo tăng mạnh với nguồn cung tăng.

Tổng quan về đường niên vụ 2020/21

Tác động của COVID-19 đã được xem xét trong dự báo đường thương mại toàn cầu và tiêu dùng. Tuy nhiên, tác động của đại dịch đối với nền kinh tế toàn cầu vẫn còn cao không chắc chắn Để biết chi tiết cụ thể theo quốc gia, vui lòng tham khảo các báo cáo thường niên của Sugar được xuất bản trong hệ thống FAS GAIN có sẵn tại https://gain.fas.usda.gov/#/

 • Brazil

Sản lượng dự báo sẽ tăng 9,6 triệu tấn lên 39,5 triệu khi những lo ngại ban đầu về đợt khô hạn tháng 8-10 năm 2019 được bù đắp bằng lượng mưa ổn định từ tháng 1 đến tháng 3. Giá xăng thấp dự kiến ​​sẽ thay đổi mạnh mẽ động lực cho ngành công nghiệp đường / ethanol của Brazil. Khoảng 46% vụ mía dự kiến ​​sẽ được xử lý cho đường và 54% cho ethanol, so với 35% và 65% của năm ngoái. Dự kiến lượng tiêu thụ ​​không thay đổi, cổ phiếu sẽ giảm trong khi xuất khẩu sẽ tăng với nguồn cung sẵn có cao hơn.

 • Ấn Độ

Sản lượng của Ấn Độ được dự báo sẽ tăng 17% lên 33,7 triệu tấn do mực nước hồ trên trung bình giúp tăng sản lượng và khuyến khích người trồng thu hoạch thêm diện tích. Dự báo lượng tiêu thụ được dự báo ở mức kỷ lục do nền kinh tế đang phát triển, xuất khẩu không đổi ở mức 5,0 triệu tấn. Cổ phiếu sẽ tăng hơn gấp đôi so với mức yêu cầu cổ phiếu tối thiểu của lượng tiêu thụ trong vòng 3 tháng.

 • Liên minh châu Âu (EU)

Sản lượng của EU dự báo cao hơn 2,5% lên 17,7 triệu tấn mặc dù giảm 2% trong khu vực. Lượng tiêu thụ không thay đổi trong khi xuất khẩu dự kiến ​​sẽ tăng do nguồn cung cao hơn và giá cổ phiếu sẽ giảm. Nhập khẩu được dự báo không thay đổi ở mức 1,5 triệu tấn.

 • Thái Lan

Sản lượng của Thái Lan được dự báo sẽ phục hồi 4,7 triệu tấn lên 12,9 triệu trên năng suất mía thuận lợi và tỷ lệ chiết xuất đường. Lượng tiêu thụ dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng do nhu cầu tiêu thụ đường và chế biến thực phẩm. Với sự thuận lợi vật tư và nhu cầu toàn cầu, xuất khẩu được dự báo ở mức kỷ lục 11,0 triệu tấn và giá cổ phiếu dự kiến ở mức thấp nhất trong 8 năm.

 • Trung Quốc

Sản lượng của Trung Quốc được dự báo sẽ phục hồi từ hạn hán năm trước, tăng 500.000 tấn lên đến 10,7 triệu, chủ yếu là do sự phục hồi trong sản xuất đường mía ở miền nam Trung Quốc. Dự kiến lượng tiêu thụ không thay đổi, nhập khẩu tăng nhẹ và giá cổ phiếu ​​sẽ giảm năm thứ 6 liên tiếp khi các chính sách của chính phủ tiếp tục ngăn cản việc nắm giữ cổ phiếu.

 • Mỹ

Sản lượng của Mỹ được dự báo tăng 889.000 tấn lên 8.2 triệu, do diện tích thu hoạch củ cải đường lớn hơn và sản lượng mía cao hơn và sự phục hồi ở Louisiana. Nhập khẩu thấp hơn 7% ở mức 3,1 triệu tấn dựa trên các chương trình hạn ngạch dự kiến ​​và tính toán. Mức tiêu thụ được dự báo không thay đổi trong khi cổ phiếu tăng 15% do tăng sản lượng có sẵn tăng lên.

 • Mexico

Sản lượng Mexico được dự báo sẽ phục hồi 19% đến 6,5 triệu tấn khi thời tiết và điều kiện sinh trưởng trở lại bình thường. Lượng tiêu thụ được dự kiến ​​chỉ tăng nhẹ khi phải đối mặt với nhiều những thách thức, như dán nhãn trước cho các sản phẩm vượt ngưỡng của một số chất dinh dưỡng (ví dụ: chất béo, đường, natri, vv, có thể dẫn đến tình trạng sức khỏe bất lợi). Xuất khẩu, dự báo cao hơn 717.000 tấn và cổ phiếu dự kiến ​​sẽ không thay đổi.

 • Pakistan

Sản lượng của Pakistan được dự báo tăng 6% lên 5,9 triệu tấn do diện tích cao hơn dự kiến. Mức tiêu thụ dự kiến ​​sẽ tăng với sản lượng cao hơn và xuất khẩu được dự báo xuống 400.000 tấn. Cổ phiếu dự kiến ​​sẽ thấp nhất trong 5 năm.

 • Úc

Sản lượng của Úc được dự báo tăng 5% lên 4,5 triệu tấn do thời tiết thuận lợi. Xuất khẩu tăng lên do nguồn cung dồi dào và tiêu dùng không thay đổi. Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand là năm nước xuất khẩu hàng đầu và chiếm phần lớn sự tăng trưởng trong xuất khẩu của thị trường Úc.

 • Guatemala

Sản lượng Guatemala dự báo sẽ ở mức 2,8 triệu tấn trên diện tích không thay đổi. Lượng tiêu thụ tăng nhẹ và tiếp tục đạt khoảng 30% sản lượng. Xuất khẩu tăng lên, Canada, Hoa Kỳ và Chile tiếp tục là ba thị trường chính. Cổ phiếu được dự báo giảm do tiêu thụ và xuất khẩu cao hơn.

 • Indonesia

Sản lượng của Indonesia được dự báo giảm 8% xuống còn 2,1 triệu tấn do năng suất thấp hơn. Lượng tiêu thụ dự kiến sẽ tăng nhẹ khi nhập khẩu tăng để đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ và thúc đẩy Indonesia trở lại là nhà nhập khẩu lớn nhất thế giới.

Theo USDA (5/2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *