1
Quý khách
cần hỗ trợ ?

Mỹ xuất khẩu 132.000 tấn đậu tương và 203.500 tấn cao lương

Các nhà xuất khẩu tư nhân Mỹ báo cáo hoạt động bán hàng cho Trung Quốc và các nước giấu tên

Ngày 26/06/2020, các nhà xuất khẩu tư nhân đã báo cáo cho Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ về hoạt động sau:

– Xuất khẩu 132.000 tấn đậu tương cho Trung Quốc trong năm 2020/2021; và

– Xuất khẩu 203.500 tấn cao lương được nhận trong giai đoạn báo cáo để giao hàng đến các nước giấu tên. Trong đó, 135.500 tấn là để giao hàng trong năm 2019/2020 và 68.000 tấn là để giao hàng trong năm  2020/2021.

Theo USDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *