1
Quý khách
cần hỗ trợ ?

Đậu tương : Mỹ xuất khẩu 120.000 tấn cho nước giấu tên

Báo cáo xuất khẩu tư nhân Hoạt động bán hàng cho nước giấu tên.

Ngày 12 tháng 6 năm 2020l, các nhà xuất khẩu tư nhân đã báo cáo cho Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ doanh số xuất khẩu 120.000 tấn đậu tương giao đến các nước giấu tên trong niên vụ 2020/2021.

Niên vụ cho đậu tương bắt đầu từ ngày 1 tháng 9.

Theo USDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *