1
Quý khách
cần hỗ trợ ?

Dầu, Khí : Nhu cầu tháng 3 của Hoa Kỳ sụt giảm lớn

Theo EIA, khi các nỗ lực giảm thiểu dịch COVID-19 có hiệu lực và việc đi lại hạn chế bắt đầu từ nửa cuối 3/2020, nhu cầu xăng và nhiên liệu máy bay đã giảm gần.

Từ tháng 2 – 3, nhu cầu xăng giảm 1,2 triệu thùng mỗi ngày (13%) xuống còn 7,8 triệu, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2000 và mức giảm hàng tháng lớn thứ 2 trong hồ sơ. Trong cùng thời gian, nhu cầu nhiên liệu máy bay giảm 242.000 thùng/ngày (15%), mức thay đổi hàng tháng lớn nhất của Hoa Kỳ kể từ năm 1965.

Nhu cầu nhiên liệu chưng cất trong tháng 3 vẫn ở gần mức tháng 1 và 2, chỉ giảm 98.000 thùng/ngày (2%). Do mối quan hệ chặt chẽ hơn với hoạt động kinh tế, lượng tiêu thụ chưng cất ban đầu ít bị ảnh hưởng bởi các nỗ lực giảm thiểu COVID-19 hơn xăng và nhiên liệu máy bay.

Sự sụt giảm nhu cầu đối với các sản phẩm dầu mỏ khiến các nhà máy lọc dầu hạn chế hoạt động: Tổng đầu vào các nhà máy lọc dầu đã giảm 670.000 thùng/ngày (4%) từ tháng 2 đến tháng 3 xuống mức trung bình 15,8 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất hàng tháng kể từ tháng 10/2015.

Các nhà máy lọc dầu ở các khu vực khác của đất nước đã giảm hoạt động trong Tháng 3. Cụ thể, tổng đầu vào của các nhà máy lọc dầu ở Bờ Tây đã giảm 267.000 thùng/ngày (10%) từ tháng 2 đến tháng 3.

Những thay đổi nhanh chóng trong nhu cầu sản phẩm dầu mỏ và những thay đổi tương đối chậm hơn trong hoạt động sản xuất và lọc dầu thô dẫn đến sự gia tăng hàng tồn kho xăng dầu. Từ tháng 2 – 3, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 28,2 triệu thùng (6%), đạt 482 triệu thùng, mức tăng lớn thứ ba kể từ năm 1981. Trữ lượng dầu thô của Hoa Kỳ đạt 52% công suất làm việc vào tuần cuối tháng 3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *