1
Quý khách
cần hỗ trợ ?

Chiến lược giao dịch ngày 8/9/2020 – Tổng kết Tuần 31/8 – 4/9

Tổng kết chiến lược Tuần 31/08/2020 – 4/9/2020
Chiến lược giao dịch ngày 8/9/2020
1. Ngô – Tháng 12
.
 • Sell : 363
 • TP1 : 355
 • SL: 368
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược áp dụng trong ngày giao dịch
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 25 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến 5,9 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến (TP1) : 9,6 tr Vnđ
.
2. Ca Cao – Tháng 12
.
 • Sell : 2650
 • TP : 2600
 • SL : 2675
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 57tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 5,9tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 11,8 tr Vnđ.
.
3. Đường – Tháng 10
.
 • Buy : 11,8
 • TP : 12,1
 • SL : 11,6
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 29,5 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 5,3 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 8 tr Vnđ.
.
4. Dầu Đậu Tương – Tháng 9
.
 • Sell : 33,75
 • TP : 32,75
 • SL : 34,15
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 22tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 5,6 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 14,1 tr Vnđ.
.
5. Khô Đậu Tương – Tháng 10
.
 • Buy : 308
 • TP : 312
 • SL : 306
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 22tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 4,7 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 9,4 tr Vnđ.
.
6. Lúa Mỳ – Tháng 12
.
 • Sell : 555
 • TP1 : 545
 • SL: 560
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược áp dụng trong ngày giao dịch
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 41 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến 5,9 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 11,8 tr Vnđ
.
 • Buy : 535
 • TP1 : 543
 • SL: 530
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược áp dụng trong ngày giao dịch
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 41 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến 5,9 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 9,4 tr Vnđ
.
P.V.H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *