1
Quý khách
cần hỗ trợ ?

Chiến lược giao dịch ngày 4/8/2020 – Đường, Cà phê, Bạch kim, Lúa mỳ

Chiến lược giao dịch ngày 4/8/2020

1. Đường – Tháng 10
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 4/8/2020 Sell : 12,75
 • Chiến lược giao dịch ngày 4/8/2020 TP : 12,3
 • Chiến lược giao dịch ngày 4/8/2020 SL : 13
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 29,5 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 6,6 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 11,8 tr Vnđ.
.
2. Khô Đậu Tương – Tháng 9
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 4/8/2020 Buy : 284,5
 • Chiến lược giao dịch ngày 4/8/2020 TP : 288,5
 • Chiến lược giao dịch ngày 4/8/2020 SL : 282,5
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 22tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 4,7 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 9,4 tr Vnđ.
.
3. Lúa Mỳ – Tháng 9
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 4/8/2020 Buy : 510
 • Chiến lược giao dịch ngày 4/8/2020 TP1 : 518
 • Chiến lược giao dịch ngày 4/8/2020 SL: 505
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược áp dụng trong ngày giao dịch
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 41 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến 5,9 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 10,6 tr Vnđ
.
4. Cà phê – Tháng 9
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 4/8/2020 Sell : 119,3
 • Chiến lược giao dịch ngày 4/8/2020 TP1 : 117
 • Chiến lược giao dịch ngày 4/8/2020 SL: 120
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược áp dụng trong ngày giao dịch
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 125 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến 8,8 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến (TP1) : 20,3 tr Vnđ
.
5. Bạch Kim – Tháng 9
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 4/8/2020 sell: 947
 • Chiến lược giao dịch ngày 4/8/2020 TP : 934
 • Chiến lược giao dịch ngày 4/8/2020 SL : 953
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 120tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 7 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 16,5tr Vnđ.
.
P.V.H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *