1
Quý khách
cần hỗ trợ ?

Chiến lược giao dịch ngày 3/9/2020 – Bông, Đường, Cà phê

1. Ngô – Tháng 12
.
 • Buy : 347
 • TP1 : 355
 • SL: 342
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược áp dụng trong ngày giao dịch
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 25 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến 5,9 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến (TP1) : 9,5 tr Vnđ
.
2. Bông – Tháng 12
.
 • Sell : 66,3
 • TP1 : 65
 • SL: 67,2
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược áp dụng trong ngày giao dịch
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 83 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến 10,5tr Vnđ
+ Lãi dự kiến (TP1) : 15,3tr Vnđ
.
3. Đường – Tháng 10
.
 • Sell : 12,8
 • TP : 12,4
 • SL : 13
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 29,5 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 5,3 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 10,6 tr Vnđ.
.
4. Đậu Tương – Tháng 11
.
 • Sell : 965
 • TP : 950
 • SL : 970
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 52tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 5,9 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 17,7 tr Vnđ.
.
5. Dầu Đậu Tương – Tháng 9
.
 • Sell : 33,8
 • TP : 32,8
 • SL : 34,2
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 22tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 5,6 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 14,1 tr Vnđ.
.
6. Khô Đậu Tương – Tháng 10
.
 • Buy : 302
 • TP : 306
 • SL : 300
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 22tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 4,7 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 9,4 tr Vnđ.
.
7. Coffee – Tháng 12
.
 • Sell : 132
 • TP : 129
 • SL: 133
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược áp dụng trong ngày giao dịch
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 125 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến 8,8 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến (TP1) : 26,4 tr Vnđ
.
8. Bạch Kim – Tháng 10
 • Buy: 902
 • TP : 915
 • SL : 896
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 120tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 7 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 15,3tr Vnđ.
P.V.H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *