1
Quý khách
cần hỗ trợ ?

Chiến lược giao dịch ngày 27/08/2020 – Ngô, Bông, Đường

1. Ngô – Tháng 12
.
 • Buy : 346
 • TP1 : 356
 • SL: 341
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược áp dụng trong ngày giao dịch
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 25 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến 5,9 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến (TP1) : 11,8 tr Vnđ
.
 • Sell : 362
 • TP1 : 353
 • SL: 367
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược áp dụng trong ngày giao dịch
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 25 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến 5,9 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến (TP1) : 10,7 tr Vnđ
.
2. Bông – Tháng 12
.
 • Sell : 66,5
 • TP1 : 65
 • SL: 67,2
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược áp dụng trong ngày giao dịch
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 83 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến 8,2 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến (TP1) : 17,6tr Vnđ
.
3. Đường – Tháng 10 
 • Buy : 12,3
 • TP : 12,7
 • SL : 12,05
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 29,5 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 6,6 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 10,5 tr Vnđ.
P.V.H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *