1
Quý khách
cần hỗ trợ ?

Chiến lược Giao dịch ngày 26/08/2020 – Ngô, Đường, Lúa mỳ, Cà phê, Bạch kim

1. Ngô – Tháng 9
.
 • Mua (Buy) : 331
 • Chốt lời (TP1) : 340
 • Cắt lỗ (SL) : 326
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược áp dụng trong ngày giao dịch
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 25 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến 5,9 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến (TP1) : 10,7 tr Vnđ
 .
2. Đường – Tháng 10
.
 • Buy : 12,4
 • TP : 12,8
 • SL : 12,15
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 29,5 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 6,6 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 10,5 tr Vnđ.
 .
3. Lúa Mỳ – Tháng 12 
.
 • Buy : 528
 • TP1 : 537
 • SL: 523
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược áp dụng trong ngày giao dịch
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 41 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến 5,9 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 10,8 tr Vnđ
 .
4. Cà phê – Tháng 12
.
 • Buy : 122
 • TP1 : 124,5
 • SL: 121
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược áp dụng trong ngày giao dịch
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 125 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến 8,8 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến (TP1) : 22 tr Vnđ
 .
5. Bạch Kim – Tháng 10
 .
 • Sell stop: 925
 • TP : 915
 • SL : 930
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 250tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 5,9 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 11,8tr Vnđ
P.V.H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *