1
Quý khách
cần hỗ trợ ?

Chiến lược giao dịch ngày 24/08/2020 – Ca cao, Đường, Khô đậu tương

1. Ca Cao – Tháng 12 

.

  • Bán : 2468
  • Chốt lời : 2410
  • Cắt lỗ : 2500
Chi tiết chiến lược
– Chiến lược dự kiến trong ngày.
– Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 57 triệu Vnđ)
– Lỗ dự kiến: 7,5 triệu Vnđ
– Lãi dự kiến: 13,6 triệu Vnđ.
.

2. Đường – Tháng 10

.

  • Bán : 13
  • Chốt lời : 12,6
  • Cắt lỗ : 13,2
Chi tiết chiến lược
– Chiến lược dự kiến trong ngày.
– Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 29,5 triệu Vnđ)
– Lỗ dự kiến: 5,2 triệu Vnđ
– Lãi dự kiến: 10,4 triệu Vnđ.
.

3. Khô Đậu Tương – Tháng 10

.

  • Mua : 290,5
  • Chốt lời : 295
  • Cắt lỗ : 288
Chi tiết chiến lược
– Chiến lược dự kiến trong ngày.
– Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 22 triệu Vnđ)
– Lỗ dự kiến: 5,9 triệu Vnđ
– Lãi dự kiến: 10,6 triệu Vnđ.
P.V.H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *