1
Quý khách
cần hỗ trợ ?

Chiến lược giao dịch ngày 16/9/2020 – Dầu thô Mini, Đồng

1. Đường – Tháng 10
.
 • Buy : 11,85
 • TP : 12,15
 • SL : 11,65
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 29,5 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 5,3 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 7,9 tr Vnđ.
.
2. Đậu Tương – Tháng 11
.
 • Sell : 1004
 • TP : 990
 • SL : 1010
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 52tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 7 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 16,5 tr Vnđ.
.
3. Đồng – Tháng 12
.
 • Sell : 3,085
 • TP : 3,040
 • SL : 3,100
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 85tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 8,8 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 26,4tr Vnđ.
.
4. Dầu thô WTI Mini – Tháng 10
.
 • Sell : 40
 • TP : 38
 • SL: 41
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược áp dụng trong ngày giao dịch
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 250 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến 11,8 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến (TP1) : 23,5 tr Vnđ
P.V.H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *