1
Quý khách
cần hỗ trợ ?

Chiến lược giao dịch ngày 15/9/2020 – Cacao, Dầu, Ngô

1. Ca Cao – Tháng 12
.
 • Sell stop : 2530
 • TP : 2430
 • SL : 2560
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 57tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 7tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 23,5 tr Vnđ.
.
 • Sell : 2620
 • TP : 2580
 • SL : 2645
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 57tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 5,9tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 9,4 tr Vnđ.
.
2. Ngô – Tháng 12
.
 • Sell : 369
 • TP1 : 360
 • SL: 374
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược áp dụng trong ngày giao dịch
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 25 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến 5,9 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến (TP1) : 10,7 tr Vnđ
.
3. Đậu Tương – Tháng 11
.
 • Sell : 1005
 • TP : 990
 • SL : 1012
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 52tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 8,2 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 17,6 tr Vnđ.
.
4. Khô Đậu Tương – Tháng 10
.
 • Buy : 322,5
 • TP : 313
 • SL : 325
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 22tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 5,9 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 22,3 tr Vnđ.
.
5. Dầu thô WTI Mini – Tháng 10
.
 • Sellstop : 36,7
 • TP1 : 35
 • SL: 37,7
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược áp dụng trong ngày giao dịch
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 250 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến 11,8 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến (TP1) : 20tr Vnđ
.
P.V.H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *