1
Quý khách
cần hỗ trợ ?

Chiến lược giao dịch ngày 14/08/2020 – Cà phê, Lúa mỳ, Ngô, Khô đậu tương

Chiến lược giao dịch ngày 14/08/2020

1. Ngô – Tháng 9
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 14/08/2020 - Cà phê, Lúa mỳ, Ngô, Buy : 317
 • Chiến lược giao dịch ngày 14/08/2020 - Cà phê, Lúa mỳ, Ngô, TP1 : 327
 • Chiến lược giao dịch ngày 14/08/2020 - Cà phê, Lúa mỳ, Ngô, SL: 312
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược áp dụng trong ngày giao dịch
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 25 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến 5,9 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến (TP1) : 11,8 tr Vnđ
.
2. Đậu Tương – Tháng 9
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 14/08/2020 - Cà phê, Lúa mỳ, Ngô, Buy : 885
 • Chiến lược giao dịch ngày 14/08/2020 - Cà phê, Lúa mỳ, Ngô, TP : 895
 • Chiến lược giao dịch ngày 14/08/2020 - Cà phê, Lúa mỳ, Ngô, SL : 880
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 52tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 5,9 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 11,8 tr Vnđ.
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 14/08/2020 - Cà phê, Lúa mỳ, Ngô, Sell : 905
 • Chiến lược giao dịch ngày 14/08/2020 - Cà phê, Lúa mỳ, Ngô, TP : 897
 • Chiến lược giao dịch ngày 14/08/2020 - Cà phê, Lúa mỳ, Ngô, SL : 910
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 52tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 5,9 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 9,4 tr Vnđ.
.
3. Khô Đậu Tương – Tháng 9
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 14/08/2020 - Cà phê, Lúa mỳ, Ngô, Buy : 288
 • Chiến lược giao dịch ngày 14/08/2020 - Cà phê, Lúa mỳ, Ngô, TP : 293
 • Chiến lược giao dịch ngày 14/08/2020 - Cà phê, Lúa mỳ, Ngô, SL : 285
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 22tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 7 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 11,8 tr Vnđ.
.
4. Lúa Mỳ – Tháng 9
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 14/08/2020 - Cà phê, Lúa mỳ, Ngô, Buy : 489,5
 • Chiến lược giao dịch ngày 14/08/2020 - Cà phê, Lúa mỳ, Ngô, TP1 : 500
 • Chiến lược giao dịch ngày 14/08/2020 - Cà phê, Lúa mỳ, Ngô, SL : 484
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược áp dụng trong ngày giao dịch
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 41 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến 6,4 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 12,3 tr Vnđ
.
5. Cà phê – Tháng 9
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 14/08/2020 - Cà phê, Lúa mỳ, Ngô, Sell : 120,4
 • Chiến lược giao dịch ngày 14/08/2020 - Cà phê, Lúa mỳ, Ngô, TP1 : 117
 • Chiến lược giao dịch ngày 14/08/2020 - Cà phê, Lúa mỳ, Ngô, SL: 121,4
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược áp dụng trong ngày giao dịch
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 125 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến 8,8 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến (TP1) : 29,9 tr Vnđ
.
P.V.H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *