1
Quý khách
cần hỗ trợ ?

Chiến lược giao dịch ngày 13/08/2020 – Đường, Đậu tương, Cà phê, Bạch kim

Chiến lược giao dịch ngày 13/08/2020

1. Đường – Tháng 10
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 13/08/2020 - Đường, Đậu tương, Cà phê, Bạch kim Sell : 12,95
 • Chiến lược giao dịch ngày 13/08/2020 - Đường, Đậu tương, Cà phê, Bạch kim TP : 12,35
 • Chiến lược giao dịch ngày 13/08/2020 - Đường, Đậu tương, Cà phê, Bạch kim SL : 13,2
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 29,5 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 6,6 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 15,8 tr Vnđ.
.
2. Đậu Tương – Tháng 9
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 13/08/2020 - Đường, Đậu tương, Cà phê, Bạch kim Buy : 863
 • Chiến lược giao dịch ngày 13/08/2020 - Đường, Đậu tương, Cà phê, Bạch kim TP : 873
 • Chiến lược giao dịch ngày 13/08/2020 - Đường, Đậu tương, Cà phê, Bạch kim SL : 858
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 52tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 5,9 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 11,8 tr Vnđ.
.
3. Dầu Đậu Tương – Tháng 9
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 13/08/2020 - Đường, Đậu tương, Cà phê, Bạch kim Sell : 31,4
 • Chiến lược giao dịch ngày 13/08/2020 - Đường, Đậu tương, Cà phê, Bạch kim TP : 30,6
 • Chiến lược giao dịch ngày 13/08/2020 - Đường, Đậu tương, Cà phê, Bạch kim SL : 31,8
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 22tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 5,6 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 11,2 tr Vnđ.
.
4. Cà phê – Tháng 9
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 13/08/2020 - Đường, Đậu tương, Cà phê, Bạch kim Buy : 108,6
 • Chiến lược giao dịch ngày 13/08/2020 - Đường, Đậu tương, Cà phê, Bạch kim TP1 : 111
 • Chiến lược giao dịch ngày 13/08/2020 - Đường, Đậu tương, Cà phê, Bạch kim SL: 107,6
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược áp dụng trong ngày giao dịch
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 125 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến 8,8 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến (TP1) : 21,1 tr Vnđ
.
5. Bạch Kim – Tháng 9
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 13/08/2020 - Đường, Đậu tương, Cà phê, Bạch kim Buy : 930
 • Chiến lược giao dịch ngày 13/08/2020 - Đường, Đậu tương, Cà phê, Bạch kim TP : 950
 • Chiến lược giao dịch ngày 13/08/2020 - Đường, Đậu tương, Cà phê, Bạch kim SL : 926
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 120tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 7 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 23,5 tr Vnđ.
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 13/08/2020 - Đường, Đậu tương, Cà phê, Bạch kim sell: 975
 • Chiến lược giao dịch ngày 13/08/2020 - Đường, Đậu tương, Cà phê, Bạch kim TP : 955
 • Chiến lược giao dịch ngày 13/08/2020 - Đường, Đậu tương, Cà phê, Bạch kim SL : 981
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 250tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 7 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 23,5tr Vnđ.
.
P.V.H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *