1
Quý khách
cần hỗ trợ ?

Chiến lược Giao dịch – Bạc, Đồng và Cà phê

Nội dung

Chiến lược giao dịch mã Bạc kỳ hạn 01/2021

 • Điểm short : 24.59
 • Cắt lỗ : 25.56
 • Mục tiêu 1 : 22.93
 • Mục tiêu 2 : 22.095
 • Mục tiêu 3 : 20.085
 • Mục tiêu dài hạn : 18.5

Chiến lược giao dịch Cà phê Arabica kỳ hạn 03/2021

 • Điểm short : 131.3
 • Cắt lỗ : 134
 • Mục tiêu 1 : 124.7
 • Mục tiêu 2 : 117
 • Mục tiêu 3 : 108.6

Chiến lược giao dịch mã Đồng (CPE) kỳ hạn 1/2021

 • Điểm short : 3.53
 • Cắt lỗ : 3.75
 • Mục tiêu 1 : 3.23
 • Mục tiêu 2 : 2.88
Chuyên gia N.Đ – THC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *