Hướng dẫn cài đặt phần mềm giao dịch hàng hóa phái sinh Vision Commodities

I. Giới thiệu

  • Vision Commodities là phần mềm giao dịch hàng hóa phái sinh chính thức của Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)

II. Hướng dẫn cài đặt phần mềm Vision Commodities

  • Bước 1 :
    • Quý khách truy cập trang chủ của Công ty cổ phần Đầu tư và Giao dịch hàng hóa THC : http://thcx.vn/ và chọn mục TẢI PHẦN MỀM phía bên phải màn hình để tải về phần mềm giao dịch hàng hóa Vision Commodities. 
    • Hoặc truy cập trực tiếp vào Link.

  • Bước 3 : Khi màn hình hiện ra bảng giới thiệu như phía dưới thì Quý khách nhấn vào biểu tượng Tải Xuống phía trên cùng bên phải. 

  • Bước 4 : Sau khi tải File xuống xong, Quý khách mở File lên và chọn mở phần mềm VisionCommodities_MxvUAT.exe

  • Bước 5 : Khi khởi chạy phần mềm giao dịch hàng hóa Vision Commodities, Quý khách làm lần lượt theo các hướng dẫn như hình ảnh ở dưới đây.

                                                                       

  • Bước 6 : Quy trình cài đặt sẽ kết thúc sau khi Quý khách nhấn chọn Finish.

     Lúc này, Quý khách đã tải xong phần mềm giao dịch hàng hóa Vision Commodities trên máy tính cá nhân và có thể đăng nhập vào phần mềm với Tên đăng nhập và Mật khẩu đã được cung cấp bởi THC.

Chúc Quý khách giao dịch thành công !