1
Quý khách
cần hỗ trợ ?

Báo cáo xuất khẩu Mỹ ngày 21/07/2020

Các nhà xuất khẩu tư nhân báo cáo hoạt động bán hàng cho Trung Quốc và các nước giấu tên

Ngày 21 tháng 7 năm 2020, các nhà xuất khẩu tư nhân đã báo cáo cho Bộ Nông nghiệp Mỹ về hoạt động sau:

– Xuất khẩu 126.000 tấn đậu tương giao cho Trung Quốc trong năm 2020/2021;

– Xuất khẩu 180.000 tấn đậu tương giao đến các nước giấu tên trong năm 2020/2021; và

– Xuất khẩu 207.880 tấn ngô giao đến các nước giấu tên. Trong đó, 25.400 tấn giao hàng trong năm 2019/2020 và 182.480 tấn giao hàng trong năm 2020/2021.

Theo USDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *