1
Quý khách
cần hỗ trợ ?

Báo cáo xuất khẩu Mỹ đến Trung Quốc (15/7/2020)

Báo cáo xuất khẩu tư nhân Hoạt động bán hàng cho Trung Quốc

Ngày 15 tháng 7 năm 2020, các nhà xuất khẩu tư nhân đã báo cáo cho Bộ Nông nghiệp Mỹ về các hoạt động sau:

  • Xuất khẩu 389.000 tấn đậu tương giao cho Trung Quốc trong năm 2020/2021; và
  • Xuất khẩu 132.000 tấn ngô giao cho Trung Quốc trong năm 2020/2021.

 Theo USDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *